(0224) 441 11 05         volen@volen.com.tr

OTOMASYON VE ŞALT ÜRÜNLER

Weidmüller Türkiye


Weidmüller Türkiye Bağlantı Teknolojisi Ürünleriİster otomobil üretimi, ister elektrik üretimi, isterse su yönetimi olsun - günümüzün sektörleri için elektronik ve elektrik komponent ve bağlantıları temel ihtiyaçtır. Teknolojinin hızlı bir değişim gösterdiği bu küresel dünyada, yeni pazarların ortaya çıkışıyla da birlikte ihtiyaçlar giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Yeni ve çeşitlenen zorlukların aşılması gerekirken çözüm için yüksek teknoloji ürünler tek başlarına yeterli olmamaktadır. İster güç, ister sinyal, isterse veri veyahut talep, çözüm olsun, teoride ve uygulamada, bağlantı kilit bir rol oynamaktadır. Endüstriyel Bağlantı bağlantılara ihtiyaç duyar. İşte bizim işimiz tam da bu.